Podcast over Radioembolisatie

Sirtex Medical Europe GmbH
Aantal podcasts: 1
Totale duur: 35 minuten

Yttrium-90-radioembolisatieSIR-Spheres® yttrium-90-harsmicrobolletjes Primaire colorectale kanker (mCRC) PatiëntOntwikkelingenLevermetastastasen LevermaligniteitInwendige radiotherapieInoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) Chemotherapie

Over Podcast over Radioembolisatie

“Yttrium-90-radioembolisatie” oftewel selectieve inwendige radiotherapie (SIRT) voor de behandeling van levermaligniteit? Wat is het en welke patiënt komt hiervoor in aanmerking en welke niet? Welke ontwikkelingen heeft deze techniek doorgemaakt in de afgelopen jaren? Recent gepubliceerde “real world data” [of ‘registerdata’] laten uitstekende resultaten zien van deze vorm van inwendige radiotherapie. In de podcast over radioembolisatie gaan we in gesprek met experts om voor u als doorverwijzer – oncoloog dan wel hepatoloog – antwoorden te krijgen op vele vragen rondom deze behandelmodaliteit. SIR-Spheres® yttrium-90-harsmicrobolletjes (Sirtex Medical of Sirtex Medical Europe GmbH) zijn geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met een inoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) of patiënten met inoperabele levermetastastasen van primaire colorectale kanker (mCRC) die resistent zijn tegen chemotherapie of deze niet kunnen verdragen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk de informatie op www.sirtex.com APM-NL-001-03-24

Meest recente podcast

SIRT bij mCRC en HCC in perspectief voor de doorverwijzende behandelaars zoals oncologen en hepatologen
Recent gepubliceerde “real world data” geeft een vernieuwde kijk op deze vorm van therapie, maar wat betekent dit voor u en uw patiënt? Twee interventieradiologen, Mark Arntz (Radboud) en Mark Meier (ISALA), gaan in gesprek met Sietske Rozie, radioloog en moderator, over de ontwikkeling van deze techniek gedurende de afgelopen jaren. Wat betekent deze kennis van nu voor de plaats van SIRT in de behandeling van mCRC en HCC? Hoe verhoudt SIRT zich ten aanzien van andere therapieën? Voor welke patiëntenpopulatie biedt SIRT de meeste baat? Daarnaast wordt besproken wat deze behandeling inhoudt en hoe de besluitvorming – wel/geen SIRT voor een specifieke patiënt – tot stand komt in het multidisciplinair overleg. Dit en meer in deze podcast gemaakt voor doorverwijzers zoals u. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk de informatie op www.sirtex.com APM-NL-001-03-24
35 minuten