Pierre Fabre Oncology - Colorectaal carcinoom in de praktijk

Pierre Fabre
Aantal podcasts: 4
Totale duur: 1 uur en 20 minuten

BehandelrichtlijnenColorectaal CarcinoomDarmkankerOncologieOntwikkelingenStudies

Over Pierre Fabre Oncology - Colorectaal carcinoom in de praktijk

De groep patiënten met darmkanker blijkt zeer divers. Steeds meer biomarkers worden bekend binnen (m)CRC, elk met eigen behandelconsequenties. Samenwerking tussen pathologen en (internist)oncologen wordt steeds belangrijker. In deze podcastserie staan we stil bij de veranderingen in darmkankerzorg, nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen voor de praktijk.

Meest recente podcast

Onderzoek naar darmkanker: tijd voor een nieuwe aanpak
Veel tumortypen zijn heterogeen; zo ook colorectaal carcinoom. Dat maakt behandeling op maat steeds belangrijker. Immers, een middel dat bij de ene darmkankerpatiënt effectief is; werkt voor een andere darmkankerpatiënt niet. In grote gerandomiseerde studies in niet-geselecteerde patiëntpopulaties valt deze nuance weg: een middel is effectief of niet. Om voor specifieke patiëntgroepen nieuwe, effectieve geneesmiddelen te vinden, zijn ander type studies nodig dan de klassieke RCT’s. Sophie Broersen praat met Peter van de Ven (biostatisticus bij het Julius Centrum) en Geraldine Vink (programmamanager van het Prospectief Landelijk CRC cohort) over nieuwe studiedesigns voor onderzoek naar darmkankerbehandelingen. NL-CRC- 20220540/Dec 2022
20 minuten
   

Eerder uitgebrachte podcasts van dit kanaal

Van innovatie naar klinische praktijk: kan implementatie sneller?

Pierre Fabre Oncology - Colorectaal carcinoom in de praktijk

18 minuten
   

Darmkankerzorg door de jaren heen: vanaf de oudheid tot in de toekomst

Pierre Fabre Oncology - Colorectaal carcinoom in de praktijk

24 minuten
   

Behandeling van BRAF V600E gemuteerde mCRC: van concept naar klinische praktijk

Pierre Fabre Oncology - Colorectaal carcinoom in de praktijk

19 minuten