FTO.nu, Bijblijven podcast

FTO.nu
Aantal podcasts: 1
Totale duur: 21 minuten

Farmacotherapie

Over FTO.nu, Bijblijven podcast

De makers van de website FTO.nu houden u in dit kanaal met podcasts op de hoogte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie. Vandaar de naam Bijblijven. Door middel van korte interviews met vooraanstaande specialisten wordt u op een toegankelijke manier bijgepraat over de laatste inzichten over aandoeningen en (medicamenteuze) behandelopties. Kort, bondig, begrijpelijk, en altijd relevant voor de praktijk van huisartsen en apothekers.

Meest recente podcast

Afl. 1 - Custom-AF Opsporen en behandelen van atriumfibrilleren in de eerste lijn.
Presentator: Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker - Gast: Robert Tieleman, cardioloog Martiniziekenhuis. In deze aflevering gaan we in op het Custom-AF consortium. Custom-AF is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). De ambitie DCVA is het verlagen van de cardiovasculaire ziektelast met 25% in 2030 door hart- en vaatziekten eerder op te sporen, oplossingen sneller te ontwikkelen en naar de patiënt te brengen.Het doel van Custom-AF is herseninfarcten (schatting jaarlijks 1500) voorkomen, die worden veroorzaakt door atriumfibrilleren door vroege opsporing en optimaliseren van de AF behandeling. In een aantal regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijns professionals al samen voor goede zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het CUSTOM-AF consortium gaat ook in andere regio’s actieve opsporing en ketenzorg aanjagen en versnellen. ConsortiUm Striving for Treatment Optimization in Management of Atrial Fibrillation (Custom-AF)
21 minuten